Instalacija VCOM drajvera

Kada se uređaj USB kablom poveže sa PC računarom, doći će do njegove instalacije na sistem. Drajveri neophodni za njegovu instalaciju se nalaze na ovom linku.

Pokrenite instalaciju pod nazivom CP210x VCP Win XP S2K3 Vista 7 u folderu USB VCOM Driver/VCOM.

Instalacija ForgeBatch softvera

Preuzmite instalaciju programa sa ovog linka i nakon instalacije, imaćete na raspolaganju nekoliko programa.

Konfiguracija

Port uređaja

Ovaj deo pokriva konfigurisanje porta koji će se koristiti za komuniciranje sa računarom. Koristiti ovo uputstvo samo u slučaju da je uređaj USB kablom direktno povezan sa računarom.

 • Upalite uređaj
 • Idite na 3. Utilities / 1. Upload interface
 • Izaberite 3. USB VCOM
 • Pritisnite Enter
 • Idite na 2. DL Program Inter
 • Izaberite 3. USB VCOM
 • Pritisnite Enter
 • Idite na 3. DL Lookup Inter
 • Izaberite 3. USB VCOM
 • Pritisnite Enter
 • Izaberite opciju 4. transmission Speed
 • Izaberite 115200 bps
 • Pritisnite Enter

 

Windows COM Port

Ova sekcija pokriva instalaciju COM porta na sam Windows operativni sistem. Obavezno instalirajte VCOM drajver pre ovog koraka.

 • Proverite da li je uređaj povezan USB kablom sa računarom
 • Upalite uređaj
 • Pustite Windows da završi instalaciju uređaja na sistem
 

Nakon završene instalacije, proverite da li je instalacija ispravno završena

 • Otvorite Device Manager i na listi uređaja nađite Ports(COM & LPT) i proširite listu da vidite dostupne portove.
 
 
 • Trebalo bi da vidite port pod imenom : Silicon labs CP 210x USB to UART Bridge (COM6)
 
 
 • Duplim klikom na dati port otvorite Properties uređaja.
 
 
 • Otvorite jezičak Port Settings
 
 
 • Podesite opciju Bits per second na 115200
 
 
 • Klikom na OK, zatvorite prozor, pa potom zatvorite Device Manager.

 

Rešavanje problema

Hardver

Provera konfiguracije

Ova opcija će se prikazivati sačuvana podešavanja na uređaju. To je najbrži način da se proveri da li su portovi i brzina transfera ispravno podešeni

 • Upalite uređaj
 • 3. Utilities
 • 1. Program settings
 • 9. View Settings

Test memorije

Ovo je i provera samog hardvera. Ni jedna greška ne bi trebala da se pojavi tokom testa. Ako dođe do greške, postoji mogućnost da je ne ispravna komponenta u samom uređaju.

 • 7 i 9 i Power
 • Power off
 • 1 i 7 i Power
 • 3. Burn-in test
 • Enter da započnete test kada za to budete upitani
 • odložite uređaj do se test ne završi (oko 10 minuta)
 • Power off

Brisanje Fleš memorije - UPOZORENJE - ovo će izbrisati aplikaciju i program sa uređaja, čineći ga ne upotrebljivim dok se na njega na učita novi program.

 • 7 i 9 i Power
 • Power off
 • 1 i 7 i Power
 • 1. kernel Information
 • Pritisnite i držite Function i 9 dok uređaj ne krene da pišti i dok se na ekranu ne pojavi obaveštenje "Erasing flash"
 • Uređaj će prikazati poruku "Erase completed" kada završi
 • Power off