IntelliTouch Tehnologija

Ova tehnologija predstavlja jedno od najelegantnijih i najfunkcionalnijih Elo Touch rešenja( Elo 1529l, 1515l ). Monitor je urađen od čistog stakla. Sama tehnologija zasniva se na sledećem principu: Cela površina ekrana osciluje određenom frekvencijom, i na površini se formiraju talasi određene učestanosti i intenziteta. Kada ljudsko telo kao masa ( capasitor ) dodje u dodir sa IntelliTouch ekranom dolazi do poremećaja balansa prostiranja površinskih talasa tako da se deo njih absorbuje, a deo menja intenzitet, frekvenciju itd. Naravno na osnovu poremećaja ravnoteže sistema precizno se definiše tačka pritiska na monitoru. 

Ovaj sistem ima broojnih prednosti.Omogućava neposrednu interakciju na relaciji korisnik – korisnički softver. Zbog staklenog displey-a kvallitet prikaza je izuzetnog kvaliteta. Pored toga monitor je apsolutno otporan na spoljne uticaje i oštećenja. Jedina mana koja se uočava a u isto vreme u pojedinim okolnostima može se okarakterisati i kao prednost je to da se za rad na njemu može koristiti isključivo prst.

 

Resistive Tehnologija

Ova tehnologija omogućava korisniku da neometano koristi bilo koji predmet ( olovku , kreditnu karticu, prst itd) kao Zasniva se na tehnologiji dve ploče između kojih se nalaze odstojnici( distanceri – koji podsećaju na vazdušne mehuriće i vidljivi su golim okom na monitorima sa Accutouch tehnologijom – Elo Touch 1515L npr.) Prilikom pritiska na gornju ploču tj.radnu površinu dolazi do kontakta spoljne sa unutrašnjom pločom pri čemu se uz pomoć driver-a definiše tačna lokacija tog pritiska.

Prvobitna mana ove tehnologije bila je osetljivost na pucanje radne površine tj prednje ploče ekrana ( 4-wired technology), ali je to otklonjeno smeštanjem kompletnog ožičenja i vitalnijih delova Touch Ekrana (5-wired technology). Zbog načina izrade i plastičnog displeja ( što mnogi smatrtaju manom zbog lošije vidljivosti nego na staklu) monitori sa ovom tehnologijom su izuzetno otporni na loše uslove rada: prašinu, vlažnost, spoljni uticaj čoveka itd te je njihova primena jako širokog spektra:  Pos Sistemi, Industrijski sistemi, Medicina, Apotekarske Ustanove, Sistemi transporta, prevoza, banking sistemi, kios information sistemi, Anti vandal rešenja

 

CarrolTouch Infrared Touch Tehnologija

Jedna od manje zastupljenih tehnologija ali neizbežno je spomenuti da baš ovu tehnologiju, kao zvaničnu na svim svojim touch monitorima koristi jedan IT gigant kakav je IBM. Rad ove tehnologije zasniva se na matrix-u (mreži) infrared prijemnika i predajnika. Kada bilo koje telo( prst, kreditna kartica , olovka itd) preseče ovaj snop definiše se tačka pritiska na ekranu.
Ova tehnologija ima manju primenu zbog sledećih karakteristika: 
- poprilično visoke cene izrade 
- manje preciznosti Touch ekrana u odnosu na intellitouch i accutouch tehnologiju. 
Jedna od manje zastupljenih tehnologija ali neizbežno je spomenuti da baš ovu tehnologiju, kao zvaničnu na svim svojim touch monitorima koristi jedan IT gigant kakav je IBM. Rad ove tehnologije zasniva se na matrix-u (mreži) infrared prijemnika i predajnika. Kada bilo koje telo( prst, kreditna kartica , olovka itd) preseče ovaj snop definiše se tačka pritiska na ekranu.
Ova tehnologija ima manju primenu zbog sledećih karakteristika: 
- poprilično visoke cene izrade 
- manje preciznosti Touch ekrana u odnosu na intellitouch i accutouch tehnologiju

 

APR Acoustic Pulse Recognision Touch Technology

Ova tehnologija je najnovije dostignuće Touch sistema. U doglednom vremenu počeće njena primena na Elo monitorima. Zasniva se na definisanju i prepoznavanju zvuka koji je izazvan dodirom na površinu Touch ekrana. Naime svaki i najmanji deo ekrana prilikom dodira izaziva različit zvuk različite učestanosti. Na taj način na osnovu chipa ( sastavni deo monitora ) koji sadrži bazu sa svim tačkama monitora i njihovim pridruženim „zvučnim vrednostima“ , tačka dodira se jako precizno i brzo definiše.

Jedina mana ovog sistema zasniva se na činjenici da ukoliko prilikom rada na Touch monitoru ne izazovete zvučni efekat ( ako pritisak prsta bude isuviše tih odnosno bukvalno bešuman)
Ipak bez obzira na ovu manu koja je više stvar navike nego klasična mana , vreme ove touch tehnologije tek dolazi.