Direct thermal štampa koristi traku koja na sebi ima termo premaz osetljiv na toplotu. Kada je zagrejan od strane glave štampača, termo premaz postaje crn i stvara sliku.

Thermal transfer štampa koristi termo transfernu traku. Glava štampača greje transfernu traku i mastilo se prenosi na traku za štampanje i tako se stvara slika.

Neki štampači su samo direct thermal, ali većina njih može da radi i kao thermal transfer i kao direct thermal. Cena potrošnog materijala je slična kod oba metoda. Direct thermal su malo skuplji, ali kada se uzmu u obzir cene termalnih nalepnica i ribona, dođe se do iste cene. 

 

Prednosti i mane direct thermal štampe


Prednosti:

Jednostavnija zamena medija.

Lakše dostizanje dobrog kvaliteta štampe tokom početnog podešavanja.

Ekološki prihvatljivije rešenje.

Mane

Štampani otisak bledi tokom vremena(posebno ako je izložen suncu).

Štampane nalepnice gube boju tokom vremena.

Štampani materijal je sklon dodatnom obeležavanju u slučaju trenja.

Ne može se koristiti na visokim temperaturama (>50°C), jer se oznaka brzo izgubi.

Postoji ograničen broj direct thermal materijala, kada se uporedi sa thermal transfer tehnologijom.

Ova tehnologija izaziva veće habanje glave štampača. Zbog toga se očekuje češća zamena glave štampača u slučaju štampe većeg broja nalepnica.


Prednosti i mane thermal transfer štampe


 

Prednosti

Štampa trajan otisak, koji je otporan na bleđenje čak i pri direktnom izlaganju suncu.

Dugotrajnost štampe se može odrediti izborom ribona. Najpopularniji, a ujedno i najjeftiniji izbor je vosak koji ima ograničenu otpornost na razmazivanje. Sledeći nivo je vosak/smola koji ima dobru otpornost na razmazivanje, ali ograničenu otpornost na grebanje. Najkvalitetnija je smola, koja je otporna na vodu i ogrebotine i na pojedine hemikalije.

Postoji mnogo veći izbor nalepnica na kojima je moguća štampa u poređenju sa direct thermal.

Postoji izbor obojenih ribona koji se mogu koristiti za thermal transfer štampu.

Termalni riboni imaju silikonski premaz na glavi štampača koji je štiti od oštećenja.

Mane

Štampa traje malo duže u poređenju sa direct thermal.

Mora se voditi računa o kompatibilnosti ribona sa materijalom na koji se štampa.

Na ribonu slabijeg kvaliteta, glava štampača zahteva češće brisanje zbog nakupljanja nečistoća.

Korišćeni riboni se moraju odložiti, sto nije slučaj kod ekološko prihvatljivijeg rešenja direct thermal štampača.