SATO TH2

TH2 štampač dolazi sa tehnologijom koja omogućava prilagođavanje bilo koje funkcije štampača trenutnim potrebama. Sato TH2 je idealno rešenje za ugostiteljstvo i maloprodaju. Ovim štampačem možete jednostavno i brzo obeležavati cene i isticati popuste, štampati sastav proizvoda...

Opis

Details

 

 Sato TH2

 Osobine:

  • Jednostavnost upotrebe
  • Samostalan rad
  • Automatska obrada cene, datuma, vremena
  • Programibilan za svaku primenu
  • Velika baza za čuvanje podataka
  • Štampa svih barkodova
  • Konekcija sa skenerom
  • Opciona baterija za kompletnu mobilnost
  • Anti-microbakterijsko kućište , za primenu u industriji hrane i zdravstvu
  • One-by one label dispense mode 

Specifikacija

Specifikacija

Tehničke karakteristike Ne
Download Ne