Spa Expert

Softver za olakšano planiranje i upravljanje radom zaposlenih i raspoloživim resursima u wellness i SPA centrima uz mogućnost integracije sa ostalim softverskim rešenjima.

Opis

Details

Spa Expert
Spa Expert

Specifikacija

Specifikacija

Tehničke karakteristike Ne