Evidencija radnog vremena

Kompletno hardversko i softversko rešenje po sistemu ključ u ruke. Ne zahteva nikakva inicijalna ulaganja, tako da ceo paket dobijate apsolutno besplatno uz povoljan mesečni najam.

Opis

Details

  • Cloud sistem

Svi podaci se nalaze na zaštićenom cloud serveru, čime se osigurava pristup sa bilo kog mesta, realt time podrška, mogućnost nadogradnje, smanjeni troškovi nabavke servera.

  • Evidencija na više načina

Prijavljivanje se može obaviti preko ulaznih terminala, preko osobe na prijemu(evidentičara), preko daljinskog terminala na terenu.

  • Detaljni izveštaji

Pored standardne evidencije na raspolaganju su Vam detaljni izveštaji, liste za evakuaciju, karton radnog vremena zaposlenih, knjiga gostiju, izvoz podataka za obračun plata. 

  • Integracija sa IDS sistemom

Prateći savremene tokove, nudimo Vam IDS (Interactive Digital Signage) za zaposlene. Preko IDS terminala zaposleni se mogu prijaviti, podnositi zahtev za odmor, dobijati informacije o radnom vremenu, tražiti obrasce i potvrde za banku. 

  • Bez inicijalnih ulaganja

Opcija iznajmljivanja sistema pokazala se kao najbolja opcija za manja i srednja preduzeća i u potpunosti je prilagođena uslovima u našoj zemlji. 

  • Sigurnost podataka

Vaši podaci na cloudu su apsolutno zaštićeni i možete im pristupiti samo Vi ili osoba koju ovlastite. Podaci su Vam dostupni sa bilo kog mesta u svetu. 

  • Kontrola pristupa

Mogućnost apsolutne kontrole pristupa po unapred definisanim kategorijama uz detaljne izveštaje o vremenu ulaska - izlaska i periodu zadržavanja u prostorijama. 

  • Hardver

FingerTec Kadex terminali su malih dimenzija, izuzetno pouzdani u radu i poseduju internu memoriju za preko 30.000 korisnika i preko 50.000 zabeleženih ulazaka i izlazaka. 

Specifikacija

Specifikacija

Tehničke karakteristike

FingerTec Kadex