Popis osnovnih sredstava

Upravljanje dobrima, osnovnim sredstvima, odnosno inventarom je od krucijalnog značaja za svaku kompaniju. Sistem upravljanja mora biti takav da obezbedi stabilnost poslovanja i maksimalno upošljavanje resursa kao i da otkloni bilo kakav nedostatak. Početak efikasnog upravljanja je popis osnovnih sredstava...

Opis

Details

 

Popis osnovnih sredstava se obavlja minimum jednom godišnje radi kontrole i upoređivanja knjigovodstvenog i stvarnog stanja Vaših osnovnih sredstava. Ova sveobuhvatna akcija podrazumeva prebrojavanje, evidentiranje i provjeravanje osnovnih sredstava, koje može trajati i nekoliko dana u zavisnosti od broja osnovnih sredstava kojim Vaša organizacija raspolaže. Nakon toga sledi unos podataka sa popisnih lista u Vaš informacioni sistem i njihova obrada radi realizacije konačnog cilja tj. popisa - upoređivanja popisanog - realnog sa knjigovodstvenim stanjem

Popis Pravilnik

 

Preduslov uspešnog popisa su obeležena osnovna sredstva

 obelezeno osnovno sredstvo

 

osnovna sredstva 

Procedura popisa

 

 

  •  Prilagođavanje postojećih podataka 
  •  Evidentiranje lokacije
  •  Evidentiranje osnovnog sredstva
  •  Izvoz podataka
 
1.

  Prilagođavanje postojećih podataka

Pre bilo kakvog obavljanja popisa, potrebno je da postoje liste i spiskovi osnovnih sredstava gde je svako sredstvo određeno bar po invetarnom broju i nazivu. Poželjno je da postoje i dodatne odrednice kao što su lokacija, ime osobe koja je zadužena osnovnim sredstvom i slično.

pocetna obrada podataka
 2.  evidencija lokacije

  Evidentiranje lokacije

Za kvaliteno i precizno obavljanje popisa neophodna je i informacija o lokaciji osnovnog sredstva ili grupe osnovnih sredstava. Pre popisa tako određene grupe osnovnih sredstava evidentira se i lokacija .

3.

Evidentiranje osnovnog sredstva

Evidentiranje se vrši očitavanjem oznake kojom je jedinstveno određeno osnovno sredstvo. Prilikom očitavanja na uređaju na kome se vrši popis biće prikazana informacija o nazivu osnovnog sredstva i lokaciji. Potvrđivanjem očitanih informacija potvrđuju se i sve informacije o osnovnim sredstvu i ono je popisano.

prikupljanje podataka

Specifikacija

Specifikacija

Tehničke karakteristike Ne